Baksidan av att jobba som konsult som läkare

Att vara en konsult läkare kan vara väldigt givande. Du kan bland annat få en större flexibilitet vad gäller när och hur mycket du jobbar. Du kan också tjäna mer pengar och få ett mer stimulerande jobb. Samtidigt finns det även vissa potentiella nackdelar – här går vi igenom vilka dessa är!

4 potentiella nackdelar med att arbeta som konsult som läkare

Precis som alla andra yrken finns det såklart även vissa potentiella nackdelar med att ta ett jobb som konsult som läkare. Dessa inkluderar att yrket:

  • Har en viss osäkerhet. Den stora baksidan av att jobba som konsultläkare är att du inte har några direkta garantier. Tillvaron påminner i mångt och mycket om att vara egenföretagare på så vis att du inte är garanterad en viss mängd arbete under en överskådlig framtid. Å andra sidan råder det som bekant en stor brist på läkare och därmed behöver du sannolikt inte vara orolig för att arbetsmöjligheterna ska sina.
  • Är förknippad med en minskad ekonomisk trygghet. När du jobbar som läkare kommer det förmodligen alltid att finnas jobb tillgängliga. Med detta sagt finns det en viss ekonomisk trygghet med att vara fast anställd som du inte får när du är konsultläkare. Detta är någonting som kan göra vissa personer oroliga, men på det stora hela bör du nog inte lägga alltför mycket vikt vid denna trygghet.
  • Kan få dig att känna dig lite utanför arbetslaget. Om du är mer eller mindre permanent uthyrd till en viss vårdgivare stämmer detta förstås inte in på din situation. Men i annat fall kan det vara svårt att känna att du verkligen tillhör arbetslaget. Detta gäller framför allt om du endast gör kortare och tillfälliga inhopp på en arbetsplats. Då är det nämligen svårt att bygga upp meningsfulla relationer till dina kollegor.
  • Gör att du har höga förväntningar på dig. En annan potentiell nackdel med att arbeta som konsult som läkare är att du troligtvis har höga förväntningar på dig. Dina kollegor och din uppdragsgivare förväntar sig att du ska komma in och bidra till verksamheten så fort du sätter din fot på arbetsplatsen för första gången. Du får med andra ord inte samma introduktion och mjukstart som om du vore ny på arbetsplatsen med en fast anställning i bakfickan.