Dalarnas lediga jobb för läkare

Landstinget Dalarna har ett stort utbud lediga jobb för läkare inom flera specialiteter. Med en åldrande befolkning och ökade vårdbehov finns det gott om lediga jobb för läkare i Dalarna.

Primärvård

Inom primärvården i Dalarna finns det för närvarande flest lediga tjänster för specialister inom allmänmedicin. Många vårdcentraler söker erfarna läkare som kan axla ansvaret som verksamhetschef eller medicinskt ansvarig.

Även ST-läkare inom allmänmedicin är välkomna att söka lediga ST-tjänster på vårdcentralerna i länet. ST-utbildningen ger möjlighet att bredda sin kompetens och förbereda sig för specialistexamen.

Akutsjukvård

Inom akutsjukvården behövs fler specialister i anestesi och intensivvård. Falu lasarett söker framförallt erfarna anestesiläkare och specialistläkare till intensivvårdsavdelningen.

Även läkare under specialistutbildning är välkomna att söka lediga ST-tjänster inom anestesi och intensivvård på länets akutsjukhus.

Psykiatri

Inom den psykiatriska vården i Dalarna finns det ett stort rekryteringsbehov av psykiatriker och rättspsykiatriker. Både Falu lasarett och vårdcentralerna i länet söker specialister inom dessa områden.

Det finns även lediga ST-tjänster för läkare som vill specialisera sig inom psykiatri eller rättspsykiatri. Utbildningstjänsterna finns både på sjukhuskliniker och öppenvårdsmottagningar.

Geriatrik

Med en allt äldre befolkning ökar behovet av geriatriker i Dalarna. Falu lasarett söker framförallt specialister i geriatrik som kan axla ansvaret för den geriatriska kliniken.

Även vårdcentralerna i länet har ett stort behov av läkare med geriatrisk kompetens för att möta de äldres ökade vårdbehov.

Rehabiliteringsmedicin

Inom rehabiliteringsmedicinen finns det lediga tjänster för specialister på Dalarnas sjukhus i Falun. Sjukhuset söker framförallt läkare med inriktning mot fysisk medicin och rehabilitering.

Det finns även lediga ST-tjänster för läkare som vill specialisera sig inom rehabiliteringsmedicin. ST-utbildningen sker på Dalarnas sjukhus klinik för rehabiliteringsmedicin.

Baksidan av att jobba som konsult som läkare

Att vara en konsult läkare kan vara väldigt givande. Du kan bland annat få en större flexibilitet vad gäller när och hur mycket du jobbar. Du kan också tjäna mer pengar och få ett mer stimulerande jobb. Samtidigt finns det även vissa potentiella nackdelar – här går vi igenom vilka dessa är!

4 potentiella nackdelar med att arbeta som konsult som läkare

Precis som alla andra yrken finns det såklart även vissa potentiella nackdelar med att ta ett jobb som konsult som läkare. Dessa inkluderar att yrket:

  • Har en viss osäkerhet. Den stora baksidan av att jobba som konsultläkare är att du inte har några direkta garantier. Tillvaron påminner i mångt och mycket om att vara egenföretagare på så vis att du inte är garanterad en viss mängd arbete under en överskådlig framtid. Å andra sidan råder det som bekant en stor brist på läkare och därmed behöver du sannolikt inte vara orolig för att arbetsmöjligheterna ska sina.
  • Är förknippad med en minskad ekonomisk trygghet. När du jobbar som läkare kommer det förmodligen alltid att finnas jobb tillgängliga. Med detta sagt finns det en viss ekonomisk trygghet med att vara fast anställd som du inte får när du är konsultläkare. Detta är någonting som kan göra vissa personer oroliga, men på det stora hela bör du nog inte lägga alltför mycket vikt vid denna trygghet.
  • Kan få dig att känna dig lite utanför arbetslaget. Om du är mer eller mindre permanent uthyrd till en viss vårdgivare stämmer detta förstås inte in på din situation. Men i annat fall kan det vara svårt att känna att du verkligen tillhör arbetslaget. Detta gäller framför allt om du endast gör kortare och tillfälliga inhopp på en arbetsplats. Då är det nämligen svårt att bygga upp meningsfulla relationer till dina kollegor.
  • Gör att du har höga förväntningar på dig. En annan potentiell nackdel med att arbeta som konsult som läkare är att du troligtvis har höga förväntningar på dig. Dina kollegor och din uppdragsgivare förväntar sig att du ska komma in och bidra till verksamheten så fort du sätter din fot på arbetsplatsen för första gången. Du får med andra ord inte samma introduktion och mjukstart som om du vore ny på arbetsplatsen med en fast anställning i bakfickan.

Matkasse via nätet

Marknaden för färdiggjorda matkassar har skjutit i höjden, och allt fler hushåll ser fördelen i att slippa leta bland recept och istället få färdiga matbeställningar hemlevererade. Men vilka fördelar och nackdelar finns med att beställa matkasse, och vilken matkasse är egentligen bäst? I denna guide redovisas för vad man ska tänka på när man ska välja matkasse.

Fördelar med att beställa matkasse

Det finns många fördelar med färdiga matkassar. Några av dessa är följande:

  • Spara tid!
  • Maten transporteras hem till dörren
  • Inspiration till nya recept

Få tid över till att arbeta en timme extra, eller spendera mer tid med barnen. En av de största fördelar med att beställa färdigpackade matkassar är att man sparar tid, som annars skulle spenderats på att leta bland recept och trängas i mataffären. Dessutom erbjuder de flesta leverantörer transport hem till dörren på överenskommen tid, vilket sparar mycket besvär och stress.

Hos vissa leverantörer av matkassar fyller man själv i de produkter som önskas. Hos andra kan man beställa råvaror till färdiga recept, vilket kan fungera som en bra inspirationskälla för att testa nya maträtter.

Nackdelar med att beställa matkasse

Givetvis kan man också hitta nackdelar med att beställa hem färdiga matkassar. Exempelvis innebär en matkasse transporterad till dörren att man inte själv får välja ut sina råvaror i butiken, vilket kan kännas viktigt för många. Dessutom blir det ofta dyrare att beställa matkassar än att själv gå och handla. Dessutom kan matkassarna ofta behöva kompletteras. Exempelvis levererar vissa företag bara ingredienser för middagar, vilket gör att man ändå måste besöka butiken för att köpa råvaror till frukost, lunch och mellanmål. Hos andra företag måste man själv komplettera med basvaror, exempelvis oljor och kryddor.

Så fungerar det att beställa matkasse

Ett första steg när man vill prova färdiga matkassar är att gå in på hemsidorna hos olika leverantörer och se vad som erbjuds. Därefter gör man en beställning, och här fungerar det lite olika beroende på leverantör. Hos vissa får man välja ut maträtter man vill ha ingredienser till, hos andra är det redan förutbestämt. Därefter fyller man i när man vill ha leverans, och matkassarna transporteras sedan till dörren. Är man inte hemma får man ofta besked via sms eller mejl när matkassarna levererats.