Dalarnas lediga jobb för läkare

Landstinget Dalarna har ett stort utbud lediga jobb för läkare inom flera specialiteter. Med en åldrande befolkning och ökade vårdbehov finns det gott om lediga jobb för läkare i Dalarna.

Primärvård

Inom primärvården i Dalarna finns det för närvarande flest lediga tjänster för specialister inom allmänmedicin. Många vårdcentraler söker erfarna läkare som kan axla ansvaret som verksamhetschef eller medicinskt ansvarig.

Även ST-läkare inom allmänmedicin är välkomna att söka lediga ST-tjänster på vårdcentralerna i länet. ST-utbildningen ger möjlighet att bredda sin kompetens och förbereda sig för specialistexamen.

Akutsjukvård

Inom akutsjukvården behövs fler specialister i anestesi och intensivvård. Falu lasarett söker framförallt erfarna anestesiläkare och specialistläkare till intensivvårdsavdelningen.

Även läkare under specialistutbildning är välkomna att söka lediga ST-tjänster inom anestesi och intensivvård på länets akutsjukhus.

Psykiatri

Inom den psykiatriska vården i Dalarna finns det ett stort rekryteringsbehov av psykiatriker och rättspsykiatriker. Både Falu lasarett och vårdcentralerna i länet söker specialister inom dessa områden.

Det finns även lediga ST-tjänster för läkare som vill specialisera sig inom psykiatri eller rättspsykiatri. Utbildningstjänsterna finns både på sjukhuskliniker och öppenvårdsmottagningar.

Geriatrik

Med en allt äldre befolkning ökar behovet av geriatriker i Dalarna. Falu lasarett söker framförallt specialister i geriatrik som kan axla ansvaret för den geriatriska kliniken.

Även vårdcentralerna i länet har ett stort behov av läkare med geriatrisk kompetens för att möta de äldres ökade vårdbehov.

Rehabiliteringsmedicin

Inom rehabiliteringsmedicinen finns det lediga tjänster för specialister på Dalarnas sjukhus i Falun. Sjukhuset söker framförallt läkare med inriktning mot fysisk medicin och rehabilitering.

Det finns även lediga ST-tjänster för läkare som vill specialisera sig inom rehabiliteringsmedicin. ST-utbildningen sker på Dalarnas sjukhus klinik för rehabiliteringsmedicin.