Vårdnadstvisten – En lång och krävande process

Vårdnadstvisten – En lång och krävande process

För den som har skiljt sig kan det ibland vara en smidig process där man skiljs åt som vänner och är överens i stora drag. Ibland är det inte så och det som man ofta blir oense om är det viktigaste man har, barnen.

Fyra viktiga delar

En vårdnadstvist är en process som kräver mycket av alla involverade parter och som kan ta lång tid. Den består framför allt av fyra delar som alla är en del av helheten och lika viktiga.

Förberedelser

Inför en vårdnadstvist är det viktigt att göra allt man kan för att förbereda sig. Med en erfaren och duktig advokat inom familjerätt vid din sida blir det lättare att strukturera vad som ska göras och lägga fokus på det viktigaste. Kom ihåg att förbereda dig väl för att öka dina chanser att tvisten faller väl ut.

Förhandling

Det är tingsrätten som kallar till en förhandling. En vårdnadstvist börjar alltid men en första förhandling som alltså inte är själva rättegången. Här kommer båda parterna få komma till tals och berätta hur de ser på situationen.

Hålla sig lugn

Det brukar vara bra att hålla sig så lugn som möjligt och låta sin advokat föra talan. Det beror dels på att man inte ska riskera att agera i affekt och säga något man inte bör säga men också på att advokaten har erfarenhet av att driva den här typen av processer. Du kommer kanske aldrig uppleva den här situationen igen men din advokat arbetar med det dagligen.

Den viktigaste förhandlingen

Lite längre fram i tiden får ni gå på ytterligare en förhandling. Det här kallas för huvudförhandlingen och är alltså en rättegång. Under rättegången kommer båda parter få berätta sin syn på tvisten och även här är det klokt att låta advokaten föra talan för din räkning. Under rättegången lägger man fram bevis för sina argument och du kan även kalla vittnen som får berätta om sina upplevelser.

Domen

Du får räkna med att vänta upp till tre veckor innan domen avkunnas. Det är då ni får veta vem som får vårdnaden. Om man inte är nöjd med domen kan man överklaga till hovrätten men för den som till exempel förlorat en vårdnadstvist krävs prövningstillstånd för att kunna gå vidare till en högre instans.