Hur svårt är det att byta assistansbolag?

Om du får hjälp från ett assistansbolag idag men vill byta – hur svårt är det bytet att genomföra? Generellt är mycket lätt. Dessutom finns det hjälp att få på vägen.

Sök först upp nytt assistansbolag

Säg inte upp dig från ditt gamla avtal – förrän du vet vilket bolag du vill byta till. Därmed är första steget att jämföra och välja ny assistansanordnare.

  • Välja själv
    Har du hört bra omdömen om ett specifikt assistansbolag eller kanske känner de som jobbar där. Oavsett orsak så kan du välja själv vilka som ska utföra assistansen genom att kontakta det nya bolaget. Berätta att du vill ha dem som anordnare så kommer de boka in en träff där ni går igenom vilken hjälp som ges, avtal och villkor m.m. Därefter kan du bestämma dig om du vill anlita dem eller inte.
  • Välja via assistansförmedlare
    Den andra vägen är att gå via assistansförmedlare. Det är ett bra val för personer som inte vet vilket assistansbolag de vill ha hjälp av och därmed önskar stöd att välja. Kortfattat arbetar en förmedlare som en guide mellan brukaren och de lokala privata bolagen som erbjuder assistans. Någon kostnad uppstår inte för kunderna och här går det både att få hjälp med allmänna frågor kring assistans, hjälp att välja samt viss juridiskt stöd.

Nya assistansbolaget hjälper till med överflyttning

När nu val av bolag har skett kommer det valda bolaget att ta hand om all administration för överflytten. Det betyder exempelvis att de kommer att kontakta det bolag som idag har uppdraget för att få överlämning av information. De kommer därefter kunna säga när de helt och hållet har ansvaret. Detta beroende på uppsägningstid, och eventuell möjlighet att påverka den, från tidigare bolag.

Uppsägningstid
Alla assistansbolag har en uppsägningstid. Däremot kan den variera kraftigt gällande hur lång den är. Om uppsägningstiden är tre veckor innebär det därmed att om uppsägning sker den första september kommer kunden ändå fortfarande få vård från bolaget fram till den 21:a. Det kan i vissa fall få en förkortad uppsägningstid men det är inget som går att räkna med. Det är därmed en punkt som är viktig att kontrollera innan ett avtal skrivs på. Personer som anser det vara svårt att läsa och tolka avtalen kan kontakta assistansförmedlare då dessa objektivt kan ge sin åsikt i frågan.

Att finna assistansanordnare

Det är inte bara vuxna personer som kan beviljas personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Även barn kan beviljas och det finns inte heller någon nedre åldersgräns. Tanken med insatsen personlig assistans är att barnet ska kunna leva så likt andra barn i samma ålder som möjligt. De ska också ha möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sin ålder och även kunna påverka sin egen situation. Det är här som assistansanordnare i Halland kommer in i bilden.

Personlig assistans för barn

Personlig assistans för barn skiljer sig av naturliga skäl från hur insatsen ser ut för vuxna personer. En assistansanordnare i Halland kan ha varierande lösningar för olika familjer då den ena inte är den andra lik. Insatsen berör inte bara det yngre barnet utan även föräldrarna och omgivningen som till exempel syskon, släkt och vänner.

Det handlar också om att föräldrarna behöver reflektera över vad man själv vill och kan göra och vad assistenten ska göra, till exempel läsa en bok. Assistenten ska inte heller ta över föräldrarollen utan meningen är att barnet ska bli självständigt beroende på sin ålder och utvecklingsnivå.

När man ansöker om insatsen och barnets behov ska bedömas kan man ofta höra om begreppet föräldraansvar. Med detta innebär att handläggaren ska göra en bedömning av vilka behov hos barnet som tillgodoses av föräldrarna och vilka behov som inte bedöms ingå i föräldraansvaret. Vilken exakt tidpunkt man ska ansöka om assistans finns inte, utan det handlar om vilka behov som finns hos barnet och hur föräldrarna reflekterar över detta.

Hur ska man finna en bra assistansanordnare i Halland?

Man kan anordna sin assistans på olika sätt, och det är upp till barnet och familjen att bestämma vilken assistansanordnare i Halland som passar just dem bäst. Assistansanordnarna kan också specialisera sig på olika saker, till exempel vissa former av funktionsnedsättningar. Det som är viktigt när det kommer till att finna en bra assistansanordnare är helt enkelt personkemi, vad barnet och familjen vill få ut av assistansen, intressen och så vidare. Föräldrarna kan också i vissa fall vara anställda som personliga assistenter, vilket inte passar alla familjer.

Att arbeta som personlig assistent

Assistentyrket är ett jobb som tyvärr bär ett ganska dåligt rykte. Några av orsakerna är att det är relativt dåligt betalt för ett jobb som ofta tar på både fysiskt och psykiskt, samt att det inte anses särskilt fint trots att det kräver mycket ansvar. Det finns många fördomar som med rätt kunskap dock är ganska lätta att slå hål på. Med rätt person på rätt plats är det ett hedervärt och framför allt viktigt arbete som måste utföras av någon, för att andra ska ha en chans att klara av vardagen på ett värdigt sätt.

Nära med sin brukare

Att arbeta som personlig assistent innebär att man är den förlängda armen i någons vardag. Det den personen inte klarar av att göra på egen hand hjälps man åt med på ett lämpligt sätt och det kan handla om alltifrån att ta en dusch till att genomföra ett träningspass. Man deltar i det mesta som sker i personens liv och man arbetar väldigt nära varandra. Det är viktigt med personkemi och respekt. Kommunikation åt båda hållen är också en nyckel för att jobbet ska fungera.

Jobb dygnet runt

Vill man arbeta som personlig assistent får man räkna med att jobba under alla dygnets timmar. Givetvis inte alltid, utan har kunden beviljad assistans dygnet runt så delas det såklart upp på flera pass. Hur passen är uppdelade beror på vilket behov och hur många timmar kunden är beviljad och på vissa ställen förekommer dygnsarbete medans man på andra ställen jobbar korta och många pass.

Fördomar har gett yrket dålig status

Det finns flera olika saker som bidragit till att assistansyrket har en låg status. Det är inte särskilt många som drömmer om att arbeta som personlig assistent, utan tar det som ett tillfälligt jobb eller ett extrajobb. Det finns dock eldsjälar som verkligen brinner för yrket och det är även dessa som bidrar till att bättra på det dåliga ryktet. Det många inte vet är att det ofta är väldigt givande även för en själv, då man får en annan syn på livet, på värdighet och man lär sig otroligt mycket om sig själv. Skulle den kunskapen spridas vidare till andra skulle yrket förmodligen bli mer respekterat och kanske även locka till sig fler nyfikna.

Vet mer om assistansbolag i Sverige

I Sverige finns ganska många assistansbolag att välja mellan för den som behöver hjälp. Det här kan föra mycket gott med sig. Till exempel kan en hälsosam konkurrens göra att bolagen anstränger sig mer för att ge brukarna en så god assistans det bara går. Dessvärre har en del privata aktörer varit i blåsväder när det gäller just assistanskvaliteten. Det har dock kommit många aktörer som på många vis gjort brukarnas liv bättre.

Men hur är det egentligen att driva ett assistansbolag i Sverige? Hur många finns det, och vad tjänar de anställda? Här försöker vi ge svar på ett par vanliga funderingar.

Ersättningen

År 1997 schabloniserade man assistansersättningen till ett belopp som fastställs varje år. I samma veva infördes en möjlighet till ett utökat belopp med tolv procent. Hur mycket schablonbeloppet höjs med bestäms av regering – förra året höjdes det med en och en halv procent, till exempel. Det här är mindre än hur det såg ut på 90-talet och början av 2000-talet och 2010-talet, då den procentuella ökningen ofta låg kring tre, eller till och med fyra, procent.

Vad de anställda hos privata assistansbolag tjänar finns det statistik på sedan 2014 hos SCB. Det året hade en privatanställd assistent en lön på 133,30 kronor i timmen. Med OB på 15 % innebar detta en lön på 153,30 kronor i timmen, främst kvällar och helger. Nästkommande år, 2015 höjdes ersättningen med 2,25 %, och timlönen var då på 136,30 kronor.

Assistans av kommun respektive Försäkringskassan

Generellt gäller att ett stöd som överstiger 20 timmar per vecka godkänns av Försäkringskassan. Under det är det kommunen som tar beslut. Sedan assistansen infördes 1994 har behovet ökat.

Såhär ser det ut, ungefärligt, i skrivande stund i Sverige:

  • Försäkringskassan: 14 000
  • Kommunen: 5 000

Fler väljer privata assistansbolag

Tidigare var kommunen den som stod för assistansen. Idag är det assistansbolag som står för merparten av assistansen i Sverige. Även andelen som använder sig av brukarkooperativ har sjunkit något.

Vi ser också att kostnaderna för assistansersättning har stigit. Exakt vad det beror på framgår inte av siffrorna. Kanske kan inflation, förbättrad assistans, fler brukare och kollektivavtal bidragit till utvecklingen?