Hur säker är din bastu?

Hur säker är din bastu?

Gammal eller helt nybyggd bastu – oavsett vad så är det viktigt att se över säkerheten. En bastu som inte är säker nog kan vara direkt livsfarlig att vistas i och det finns flera saker som kan göra den osäker. En dörr som kärvar eller en ventilation som inte släpper igenom tillräckligt med luft är två farliga exempel som i sådana fall måste åtgärdas.

Dörren

Dörren är viktigare än man kan tro – det är ju inte helt sällan den enda vägen ut (om det inte finns fönster) och här finns det flera saker som är viktiga att kontrollera. Självklart ska dörren kunna öppnas med lätthet om man av någon anledning behöver komma ut snabbt. Dessutom finns flera andra viktiga detaljer att hålla koll på, både när man bygger en bastu men även om man har en äldre variant:

  • Bastudörren får inte ha lås
  • Den ska öppnas utåt
  • Handtaget bör inte vara av ett material som kan bli för varmt

Aggregatet i en bastu

Aggregatet, som också är värmekällan, är även det viktigt att hålla koll på. Här är det viktigt att man kan gå förbi utan att det är för trångt, samt att det bör finnas ett skydd runt om. En spärr som hindrar temperaturen från att bli allt för hög är också en bra säkerhetsåtgärd, alternativt att det finns en värmebrytare istället.

Vad gäller just aggregat finns även speciella regler när det kommer till avstånd. I en vedeldad bastu är det till exempel ett krav att det är minst 50 centimeter mellan aggregat och närmsta brännbara material (vägg). För ett elaggregat är det viktigt att takhöjden är tillräcklig och det kan variera beroende på aggregatets storlek.

Ventilationen

Ventilationen är A och O för en säker bastu och den ska vara generöst tilltagen. Även om man har en som är byggd efter konstens alla regler så är det viktigt att se över ventilationen då och då. Den kan till exempel sättas igen och bli begränsad av smuts och damm och bör alltså rengöras med jämna mellanrum.

Har man en traditionell bastu som inte uppfyller dagens krav vad gäller säkerhet är det en god idé att bygga om. Även om det blir ett stort projekt så är det otroligt viktigt för att kunna basta säkert.