MTB-cykling bra för ungdomar

MTB-cykling bra för ungdomar

Allt fler barn är överviktiga, vilket är en god anledning för dagens föräldrar att skapa hälsosamma levnadsvanor för sina barn. Många tror felaktigt att kroniska sjukdomstillstånd endast är ett problem hos vuxna, men bland annat en minskad insulinkänslighet och arteriell plack kan utvecklas redan i barndomen och leda till diabetes och hjärt-kärlsjukdomar senare i livet.

De hälsofördelar som det för med sig att cykla är många och kända, men det går inte att nog understryka hur pass viktig den fysiska aktiviteten är för barn och ungdomar såväl som vuxna människor. Här berättar vi om några av de fördelar som cyklingen för med sig för barn och ungdomar.

MTB-cykling kan motverka depression och stärka självförtroendet

Genom att ägna sig åt MTB-cykling kan barn och ungdomar motverka utvecklingen av depression senare i livet. Enligt en amerikansk studie får 12,5 procent av alla barn mellan 12 och 17 års ålder diagnosen depression årligen, det vill säga 1 av 8 ungdomar. Tittar man på bara äldre barn och ungdomar är motsvarande siffra 16 procent, och hos unga vuxna är den närmare 30 procent.

De flesta forskare är överens om att fysisk aktivitet i form av träning är ett effektivt sätt att förebygga och behandla psykisk sjukdom som depression. I en översiktsstudie utförd av en brittisk doktor, som analyserade 37 olika studier som undersökte vilken effekt fysisk aktivitet hade på personer med diagnosen klinisk depression, visade det sig att träning är mer effektivt än att lämna tillståndet obehandlat. Denna doktor fann även att fysisk aktivitet är betydligt mer effektiv än de flesta läkemedelsbehandlingar och psykologiska metoder för att behandla depression.

Barn  kan lära sig bedöma risker genom MTB-cykling

Genom att cykla mountainbike kan barn lära sig att hantera utmaningar och bedöma risker. Det gäller att bekanta sig med cykeln, lära sig när och hur man växlar och bromsar samt var man ska fästa blicken i spåret. Att välja en bra linje att cykla, där ett dåligt val av linje kan ge konsekvenser, och att åsamka sig själv skrapsår och blåmärken hjälper barn att fokusera på det viktigaste i omgivningen. Detta är en värdefull kunskap som de även kan dra nytta av i skolan.