Stålband för hög hållbarhet

Stålband för hög hållbarhet

Stål är ett fantastiskt material som är hållbart och har många användningsområden. De gångjärn av stål som ofta sitter på kylskåpsdörrar klarar till exempel av en belastning på drygt 70 kilo utan att ge vika. Stål är ett av de mest återvunna materialen i världen. Faktum är att hela 88 procent av allt stål som används beräknas återvinnas. Som om inte det vore nog blir stålet allt starkare. Vid byggandet av Golden Gate-bron i San Francisco på 1930-talet användes hela 83 000 ton stål. Idag skulle hälften av den mängden ha räckt.

Stålbandning, oavsett om det är bandning med rostfritt stål eller galvaniserat stål är ett annat användningsområde för detta material. Stålband har flera fördelar och få nackdelar jämfört med andra material för bandning. Här går vi igenom några av fördelarna och nackdelarna med stålband.

Vilka är fördelarna med stålband?

Rostfritt stål är ett av de starkaste materialen för bandning som finns. Dess brytstyrka, det vill säga den vikt materialet klarar av innan det går sönder, är otroligt hög. Därför är stålband det vanligaste alternativet för tunga laster. Jämfört med de flesta andra material för bandning är stålband dessutom motståndskraftigt mot UV-strålning, vilket gör att det inte korroderar lika lätt över tid när det exponeras för vädrets makter. Generellt sett är stål ett väldigt hållbart material för såväl användning inomhus som utomhus. I slutändan kan ditt företag spara en hel del pengar genom att välja stålband framför band av andra material.

Vilka är nackdelarna med stålband?

Rostfritt stål är ofta lite dyrare än till exempel polyester, vilket gör att stålband kostar mer än plastband. Även om stålband har en högre hållbarhet än plastband av polyester, kan det vara så att det inte är värt det högre priset att använda band av rostfritt stål till bandning av lättare laster. Band av stål kräver dessutom lite mer utbildning av medarbetarna vad gäller hantering, eftersom dess kanter kan vara vassa och potentiellt sett farliga. Om ett stålband klipps av på ett oaktsamt sätt och flyger iväg kan det orsaka allvarliga skada på dina medarbetare. Du bör därför välja material efter användningsområde.