Vikten av hälsotester

Vikten av hälsotester

Vet du hur du mår egentligen? Lever du ett hälsosamt liv eller inte? Tränar du, äter rätt och sover tillräckligt? För att få reda på hur din kropp mår kan du göra en rad olika hälsotest. Dels kan du göra hälsotest online och får då svara på en rad olika frågor om dina levnadsvanor, dels kan du göra blodprov, urinprov och håranalys för att få reda på hur bra din hälsa är. Har du haft oskyddad sex kan du ha drabbats av klamydia, då kan du beställa ett klamydiatest online för att få reda på hur det ligger till.

Hälsotest online

Man räknar med att 80 % av vår hälsa påverkas av vad vi äter och hur våra levnadsvanor ser ut. De hälsotester som du kan göra online är alltid utarbetade i samråd med läkare. Testerna är relativt korta och enkla att genomföra och påminner om de tester som används inom vården. Det finns både övergripande hälsotest och tester som riktar in sig på till exempel dina alkoholvanor, stress, sex och motion. Man kan också köpa klamydiatest online för att få reda på om man har drabbats av könssjukdomar som till exempel klamydia. Sådana test brukar kallas för självtest och är enkla att själv utföra i hemmet.

Blodtest

Genom ett blodtest kan du få redan på en mängd olika saker om ditt hälsotillstånd. Ibland har man inga symtom alls, som till exempel om man har drabbats av klamydia, ibland är symtomen diffusa. När du lämnar ett blodprov görs ofta ett stick i fingret eller i armvecken. Blodtesterna har hög trovärdighet och du kan enkelt utarbeta en strategi hur du kan förbättra din hälsa så fort du har fått provresultatet. Med ett blodtest kan du få reda på dina levervärden, om du har D-vitaminbrist vilket väldigt många svenskar lider av eller hur produktionen i din sköldkörtel ser ut.

Hårmineralanalys

En analys av ditt hår ger dig svar på hur tålig din kropp är för olika typer av belastningar. Man kan till exempel mäta nivån av vitaminer och mineraler. Provet går till så att man klipper lite hår från nacken, ungefär 150 mg. Det gör inte ont. Håret får inte vara färgat eller permanentat. Analysen tar cirka tre veckor. Det är en mycket bra metod för att mäta mineralvärden eftersom analysen ger ett medelvärde över tid. Analysen visar också din kropps nivå av olika tungmetaller som bly, arsenik och kvicksilver.