Vilken leverantör av profilreklam väljer du?

Vilken leverantör av profilreklam väljer du?

I stort sett alla lite större företag använder sig av profilreklam. Det handlar om reklam på produkter som kan ges till kunder och leverantörer men även produkter som kan användas som ”give-aways” på annat sätt. Det finns flera olika leverantörer att välja på – Vilken ska väljas?

Kvalité

Det är stor skillnad i kvalité mellan olika leverantörer. Det är inte konstigt då en del kunder kan klara sig med lägre kvalité på sina produkter medan andra behöver ställa betydligt högre krav. Även om många leverantörer erbjuder olika nivåer på kvalité så är det skillnad på vad man fokuserar på. 

Om ert företag säljer produkter i det lägsta prissegmentet kan ni mycket väl även köpa profilprodukter från detta prissegment. Då är inte kvalitén en primär fråga. 

Pris

Ofta sitter kvalité och pris ihop. Ju bättre kvalité desto högre pris. Men självklart är det värt att jämföra priserna hos flera olika leverantörer. En leverantör kanske har lägre priser men tar istället ur en hög fraktavgift eller har en hög lägsta ordersumma. 

Utbud

Detta kanske är en av de viktigaste punkterna i val av leverantör av profilreklam. Självklart kan du ha kontakt med ett företag för kläder, ett för trycksaker, ett för godis osv. Men det blir jobbigt med många olika kontakter och detta inte minst om man ska ändra något på sin logga eller bild. 

Då är det bättre, och enklare, att välja ett företag som har ett brett utbud av produkter inom det segment man främst köper. Det kan vara svårt att hitta ett företag som säljer exakt allt men att ha en huvudleverantör är en bra grund. 

Hållbar utveckling

Det blir allt mer viktigt att samarbeta med företag som jobbar mot en hållbar utveckling. Detta både ur en miljöaspekt och att man som företag vill förmedla att man är noga i den frågan, vilket bygger varumärket långsiktigt. 

Detsamma gäller vilka produkter man väljer. Finns det ett ekologiskt utbud? Det kanske inte finns inom alla produkter men genom att företaget har ett ekologiskt utbud visar de att de är öppna för att ta in dessa produkter och kan även öka det framöver. 

Leveranstider

Det kan vara billigt att köpa profilreklam från tryckerier utomlands. Men man betalar då med längre leveranstid. Hur länge kan ni vänta?