Slyröjning – gör det enklare

Slyröjning – gör det enklare

Sly är täta bestånd av unga växande träd.  Dekan bli ett problem vid skogsföryngring då de konkurrerar ut de planterade trädslaget. Det är därför viktigt att skogen blir rensad på sly. Annars finns en risk att växter och träd inte får samma kvalité. Att rensa skogen är lika viktig och självklart som att rensa en trädgård. Att slyröja är dock ett tungt arbete oavsett om man är van vid att jobba i skogen eller inte. Själva röjning är när du fäller träd och lämnar dem på marken för att förmultna. Plant och ungskog behövs röjas för att skogen ska få en bättre ekonomisk vinst. Beroende på hur skogen ser ut och vad du vill ha för resultat kan du röja på olika sätt.

Knep för att göra slyröjning enklare

Det finns knep för att göra det enklare. Det är smidigast att börja att röja inåt och gå utåt. Då slipper du ta dig  igenom området som redan är röjt. När du känner dig klar är det bra att ta lite till. Tänk också på naturensregler det finns viss typ av sly som djuren äter upp och rensar på egen hand. Ta reda på reglar under vilken årstid man bör rensa och inte. Det finns vissa tider på året som är bättre än andra. Använd bra redskap när du röjer. En motorsåg är inte det bästa då den är både tung och farlig. Ha istället en bra handsåg. Att rensa tar lång tid så var försiktig med din kropp. Börja med att rensa ett par timmar om dagen och ta många pauser.

Kunskap om slyröjning

Det finns självklart regler om hur du får röja i skogen och många gånger måste du be on tillstånd innan du röjer. Det finns olika regler för olika marker. Det går inte att bara ta med sig en såg och börja såga. Det är också viktigt att tänka på din och andras säkerhet. Du bör alltid ha rätt utrustning så som hjälm, ögon och öronskydd. Ha alltid med dig en liten första hjälpen väska om en olycka skulle hända. Berätta alltid för någon nära vart du kommer att vara och vilken tid du tänker vara klar. Om du ska jobba med motorsåg är det också viktigt att du gått en utbildning innan.

Hjälp med slyröjning

Det finns också företag som jobbar med slyröjning och kan hjälpa dig om du behöver. Det är ett hårt arbete och du bör vara förbered innan start.